Privatna zdravstvena ustanova - FONTIS -  Ordinacija za internu medicinu i dermatologiju